Slagboompoort - barrière hydraulique

Texte français voir ci-dessous

Slagboompoorten zijn poorten, geconstrueerd op een hydraulische slagboom. De plaatsing vereist slechts één steunpunt en dus geen vloerrail.

Bij het residentiële, industriële of verkeergebruik zijn slagboompoorten uitermate geschikt voor brede openingen tot meer dan 20m, bij plaatsbeperkingen, om hoeken af te sluiten, voor hellingen, loskades enz.

In potentieel koude omstandigheden kan de motorisatie binnen worden geïnstalleerd en blijft de poort functioneel tot lage temperaturen, bij sneeuw en ijsvorming.

Door het unieke steunpunt kunnen ze eenvoudig worden neergezet, ook voor tijdelijk gebruik zoals toegang tot een werf.

SMOES srl met handelsmerk AVANTGATES is de eerste gepatenteerde en gecertificeerde uitvinder en fabrikant van "VERTICAL RISING GATES" met een hydraulische motoraandrijving. Een bedrijf dat een unieke marktpositie heeft verworven door een innovatieve oplossing te bieden die voordelen biedt in vergelijking met poorten die over standaard rails rijden, vrijdragende horizontale schuifpoorten of draaipoorten.

Avantgates werd opgericht in 1993 en leverde verschillende hydraulische oplossingen aan eindklanten, zoals mini-hydraulische powerpacks en vele andere hydraulische producten..

Sinds januari 2005 heeft SMOES srl een nieuw kantoor geopend in Rimini aan de Nabucco straat nummer 52 waar zich de Avantgates showroom bevindt. SMOES maakt deel uit van de Gentili-groep, die meer dan 50 werknemers in dienst heeft. 

SMOES voerde diverse ontwikkelingen in de hydraulische sector, maar de ontwikkelcapaciteit wordt momenteel opgeslorpt door de succesvolle verkoop van Avantgates verticale hydraulische draaipoorten. We zijn ervan overtuigd dat onze Avantgates producten in de toekomst de meest innovatieve residentiële en industriële gecertificeerde sluitingsoplossing zullen zijn. 

Dankzij de verkoop van Avantgates producten in Europa kan Gentili's Group zaken doen met belangrijke bedrijven in heel Europa, waardoor de verkoop van alle producten van Gentili's Group groeit. Hierdoor heeft Smoes een sterkere samenwerking met leveranciers, en kunnen we producten van hoge kwaliteit tegen een lagere prijs produceren. 

Verder verkoopt Smoes ook standaard MADE IN ITALY producten zoals draaipoorten, schuifpoorten, modulaire hekken van alle soorten, automatische toegangspoorten van de beste merken, borstweringen, leuningen, roosters en tot slot zowel industriële als residentiële sectionale deuren.

 

Texte Français:

Les barrières sont des portes construites à base d'une barrière hydraulique. L'installation ne nécessite qu'un seul point d'appui et donc aucun rail au sol.

Outre les utilisations privées, résidentielles et industrielles classiques, les barrières sont idéales pour les grandes ouvertures jusqu'à plus de 20 m, pour les espaces restreints, pour fermer les angles, pour les rampes, les quais de déchargement, etc.

Dans des conditions potentiellement froides, la motorisation peut être installée à l'intérieur et la barrière reste fonctionnelle jusqu'à des températures basses, dans des conditions de neige et de glace.

Le point d'appui unique permet une pose facile, même pour une utilisation temporaire comme l'accès à une cour ou un chantier.

SMOES srl, avec la marque AVANTGATES, est le premier inventeur et fabricant breveté et certifié de "PORTAILS ÉLÉVATEURS VERTICAUX" à moteur hydraulique. Cette entreprise a acquis une position unique sur le marché en proposant une solution innovante qui offre des avantages par rapport aux portails fonctionnant sur des rails standard, aux portails coulissants horizontaux en porte-à-faux ou aux portails à battants.

Avantgates a été fondée en 1993 et a fourni diverses solutions hydrauliques aux clients finaux, telles que des minipompes hydrauliques et de nombreux autres produits hydrauliques.....

Depuis janvier 2005, SMOES srl a ouvert un nouveau bureau à Rimini, rue Nabucco numéro 52, où se trouve la salle d'exposition d'Avantgates. SMOES fait partie du groupe Gentili, qui emploie plus de 50 personnes.

SMOES a réalisé plusieurs développements dans le secteur hydraulique, mais sa capacité de développement est actuellement absorbée par la vente réussie des portails à battants hydrauliques verticaux Avantgates. Nous sommes convaincus que nos produits Avantgates constitueront à l'avenir la solution de verrouillage certifiée la plus innovante dans le domaine résidentiel et industriel.

La vente des produits Avantgates en Europe permet au groupe Gentili's de faire des affaires avec des entreprises clés dans toute l'Europe, augmentant ainsi les ventes de tous les produits du groupe. En conséquence, Smoes a des partenariats plus solides avec les fournisseurs et peut fabriquer des produits de haute qualité à un prix inférieur.

En outre, Smoes vend également des produits standard MADE IN ITALY tels que des portails battants, des portails coulissants, des clôtures modulaires de tous types, des portails d'entrée automatiques des meilleures marques, des parapets, des garde-corps, des grilles et, enfin, des portes sectionnelles industrielles et résidentielles.